МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА
ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО СИГРЕ
MAKO CIGRE web portal works with JavaScript enabled.
Please enable Javascript in your browser!
You don't have privileges to view this page!
WIN 2017- International Conference Women In eNergy 2017
Повеќе ...

15. Седница на Собранието на МАКО СИГРЕ
15. седница на Собранието на МАКО СИГРЕ ќе се одржи на 11 мај 2017 година со почеток во 13:30 во Бизнис салата на Скопски саем (Управна зграда) во Скопје.
Повеќе ...

Повик за доставување трудови за МАКО СИГРЕ 2017


10. Советување на МАКО СИГРЕ ќе се одржи во периодот од 24 до 26 септември 2017 година во Охрид.

Ги известуваме потенцијалните автори дека можат да се доставуваат пријави на трудови за Советувањето. Повеќе информации за Советувањето можете да најдете на 2017.mako-cigre.mk.

Повеќе ...


Конференции организирани од CIGRE и националните комитети од SEERC
Повеќе ...