НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СИГРЕ
MAKO CIGRE web portal works with JavaScript enabled.
Please enable Javascript in your browser!
You don't have privileges to view this page!
Повик за доставување трудови за МАКО СИГРЕ 2019


11. Советување на МАКО СИГРЕ ќе се одржи во периодот од 6 до 8 октовмри 2019 година во Охрид.

Ги известуваме потенцијалните автори дека можат да се доставуваат пријави на трудови за Советувањето. Повеќе информации за Советувањето можете да најдете на 2019.mako-cigre.mk.

Повеќе ...