НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СИГРЕ
MAKO CIGRE web portal works with JavaScript enabled.
Please enable Javascript in your browser!
You don't have privileges to view this page!
МАКО СИГРЕ 2023 :: Повик за пријава на трудови

МАКО СИГРЕ објавува повик за доставување пријави за трудови 12. Советување што ќе се одржи во Охрид од 17 до 19 септември 2023 година.
Пријавите можете да ги доставиве преку следната страница.

Доколку ви се потребни дополнителни информации ве молиме пишете на 2023@mako-cigre.mk.