МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ВО СИГРЕ
MAKO CIGRE web portal works with JavaScript enabled.
Please enable Javascript in your browser!
You don't have privileges to view this page!
Повик за доставување трудови за МАКО СИГРЕ 2019


11. Советување на МАКО СИГРЕ ќе се одржи во периодот од 6 до 8 октовмри 2019 година во Охрид.

Ги известуваме потенцијалните автори дека можат да се доставуваат пријави на трудови за Советувањето. Повеќе информации за Советувањето можете да најдете на 2019.mako-cigre.mk.

Повеќе ...


Награди за надобрите студенти од електроенергетика во 2018 година

МАКО СИГРЕ ја продолжува традицијата започната во 2012 година и секоја година наградува четири најдобри дипломирани студенти од електроенергетските насоки на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во Скопје и Техничкиот факултет (ТФ) во Битола.

Повеќе ...