МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА
ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО СИГРЕ
MAKO CIGRE web portal works with JavaScript enabled.
Please enable Javascript in your browser!
You don't have privileges to view this page!
Информација за 15. Собрание и избори на функционери

Ве известуваме дека истекуваат мандатите на актуелните функционери на МАКО СИГРЕ: претседател, потпретседател и генерален секретар. На 15. седница на Собранието на здружението, што ќе се одржи во март 2017 година, треба да се изберат извршители на овие функции за периодот 2017-2021 година.

Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ ги повикува заинтересираните кандидати за претходно наведените функции да достават пријава преку електронска пошта на адресата izbori2017@mako-cigre.mk најдоцна до 10 март 2017 година. Кон пријавата кандидатите треба да достават и професионална биографија во која се истакнати активностите во МАКО СИГРЕ и/или сродни организации.

Повеќе ...

Повик за доставување трудови за МАКО СИГРЕ 2017


10. Советување на МАКО СИГРЕ ќе се одржи во периодот од 24 до 26 септември 2017 година во Охрид.

Ги известуваме потенцијалните автори дека можат да се доставуваат пријави на трудови за Советувањето. Повеќе информации за Советувањето можете да најдете на 2017.mako-cigre.mk.

Повеќе ...


Конференции организирани од CIGRE и националните комитети од SEERC
Повеќе ...

Систем за електронско плаќање

Ве известуваме дека од 1 октомври 2016 година во функција е ставен системот за електронско плаќање со кредитни/дебитни картички преку веб порталот на МАКО СИГРЕ.

Повеќе ...