МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА
ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО СИГРЕ
MAKO CIGRE web portal works with JavaScript enabled.
Please enable Javascript in your browser!
You don't have privileges to view this page!
Повик за доставување трудови за МАКО СИГРЕ 2017


11. Советување на МАКО СИГРЕ ќе се одржи во периодот од 6 до 8 октовмри 2019 година во Охрид.

Ги известуваме потенцијалните автори дека можат да се доставуваат пријави на трудови за Советувањето. Повеќе информации за Советувањето можете да најдете на 2019.mako-cigre.mk.

Повеќе ...


Вонредни избори за претседател на МАКО СИГРЕ

Ве известуваме дека претседателот на МАКО СИГРЕ поднесе оставка на функцијата поради лични причини. Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ ја констатира оставката и одлучи да организира вонредни избор за претседател на МАКО СИГРЕ на вонредна седница на Собранието што би се одржала до крајот на 2018 година.

Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ ги повикува заинтересираните кандидати за функцијата претседател на МАКО СИГРЕ да достават пријава преку електронска пошта на адресата izbori2018@mako-cigre.mk најдоцна до 5 ноември 2018 година. Кон пријавата кандидатите треба да достават професионална биографија во која се истакнати активностите во МАКО СИГРЕ и/или сродни организации и план (визија) за работата на Здружението во иднина.

Повеќе ...

Награди за надобрите студенти од електроенергетика во 2018 година

МАКО СИГРЕ ја продолжува традицијата започната во 2012 година и секоја година наградува четири најдобри дипломирани студенти од електроенергетските насоки на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во Скопје и Техничкиот факултет (ТФ) во Битола.

Повеќе ...

Членување во МАКО СИГРЕ

Сите информации како да станете член на МАКО СИГРЕ или информациите поврзани со членството (инструкции за плаќање и сл.) можете да ги најдете во секцијата Членови.

Повеќе ...

Конференции организирани од CIGRE и националните комитети од SEERC
Повеќе ...